Steun

Bent ú al donateur of lid?
U kunt ons steunen door donateur te worden van Stichting Incanto of lid van de Werkgroep Muziek. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat (zie contact). Als donateur of lid geniet u een vaste korting op de toegangsprijs van onze concerten. 

Steun ons financieel!
Wilt u slechts één keer een bedrag schenken? Uw gift is  welkom op rekeningnummer NL 73 INGB 0680740244 ten name van Penningmeester Stichting Incanto, Amnestylaan 84, 4336 LA Middelburg of op rekeningnummer NL69 INGB 0003876547 ten name van Penningmeester Werkgroep Muziek.

ANBI
Stichting Incanto is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN danwel fiscaal nummer is: 8022.36.741. Hierdoor is uw gift aan Incanto voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting (IB), indien u gebruik maakt van een periodieke schenking. Dit is een schenking die is vastgelegd in een onderhandse of notariële akte (waarin de schenker verklaart in ten minste vijf jaarlijkse termijnen een bepaald bedrag te schenken). Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw leeftijd levert dit bij een jaarlijkse schenking van € 500,- het volgende netto voordeel op: 

Rekenvoorbeeld zonder akte    met akte   
Uw jaarlijkse schenking € 500,-   € 500,-
Aftrekbaar bedrag € 0,-   € 625,-  (125%)
Belastingvoordeel € 0,-   € 262,-
U betaalt netto € 500,-   € 238,-


Schenkcalculator
Via de schenkcalculator kunt u snel en gemakkelijk uitrekenen wat uw fiscale voordeel is als u met een onderhandse akte wilt schenken. 

Vragen
Voor meer informatie, vragen of het opstellen van de (gratis) schenkingsakte, kunt u contact opnemen met het secretariaat.