Steun

Bent ú al donateur of lid?
U kunt ons steunen door donateur te worden van Incanto Concerten. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat (zie contact). Als donateur of lid geniet u een vaste korting op de toegangsprijs van onze concerten. 

Steun ons financieel!
Wilt u een bedrag schenken? Uw gift is welkom op rekeningnummer NL74 RABO 0335370306 ten name van Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Werkgroep Muziek, Amnestylaan 84, 4336 LA Middelburg. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI-instelling. Een financiële bijdrage is dus fiscaal aftrekbaar.