Steun

Bent ú al donateur of lid?
U kunt ons steunen door donateur te worden van Incanto Concerten. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat (zie contact). Als donateur of lid geniet u een vaste korting op de toegangsprijs van onze concerten. 

Steun ons financieel!
Wilt u slechts één keer een bedrag schenken? Uw gift is welkom op rekeningnummer NL69 INGB 0003876547 ten name van Penningmeester Werkgroep Muziek, Amnestylaan 84, 4336 LA Middelburg.