Locatie

St. Augustinuskerk (voormalige Lutherse kerk) te Middelburg (Zuidsingel 70)

 

Burgerzaal (Stadhuis) te Middelburg