Over ons

INCANTO  -  Italiaans voor “betovering”  -  is de naam van de Stichting voor Oude Muziek, die op 1 oktober 1993 in Middelburg werd opgericht. De Stichting heeft zich ten doel gesteld concerten te organiseren waarin muziek van Middeleeuwen tot en met Romantiek wordt uitgevoerd op zo authentiek mogelijke manier. Daartoe wil INCANTO musici aantrekken die vertrouwd zijn met de uitvoeringspraktijk van de stijlperiode waaruit muziek ten gehore wordt gebracht. Bij het selecteren van het jaaraanbod kiest INCANTO steeds voor programma’s voor solo-instrument of voor kleine bezetting, hiermee puttend uit de rijke schat van muziek die in de loop der eeuwen is gecomponeerd voor uitvoering aan de hoven van Europa en voor beoefening in kleine kring.


Werkgroep Muziek - De Werkgroep Muziek van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is in 1977 opgericht en organiseert jaarlijks een aantal concerten en lezingen. Daarnaast heeft de werkgroep diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit, waaronder een zeldzame fortepiano (Anton Zierer, Wenen, ca. 1825) en een klavecimbel naar voorbeeld van Christian Zell, Hamburg (kopie door Klinkhamer, Amsterdam, 1987). Tenslotte maakt de Werkgroep Muziek publicaties mogelijk over aan Zeeland gerelateerde muziek.  Zo zijn onder andere klavecimbelsuites van Pieter Bustyn en muziek voor viola da gamba van Johan Snep uitgegeven. De activiteiten van de Werkgroep Muziek worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van Gemeente Middelburg.

 

Bestuur

Jos Vogel, voorzitter                   
Nico Jan Valk, secretaris & penningmeester              
Gerard Boot, lid 
André Poortvliet, lid 

 

ANBI

INCANTO is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN danwel fiscaal nummer is: 8022.36.741. 
De hoofdlijnen van ons beleidsplan 2016-2017 laten zich als volgt samenvatten: we brengen een avontuurlijk seizoen met oude muziek concerten op historische locaties in Middelburg. Naast reguliere concerten vindt in 2016 ook een festival plaats rondom een 17e eeuws componist. 

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Incanto is onbezoldigd; er is geen betaald personeel werkzaam voor Stichting Incanto.